Izabrano novo rukovodstvo

0 20. Oktobar 2015.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK

Izabrano novo rukovodstvo

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona (SSDMISTK) zalaže se za obezbjeđivanje najboljih uslova za rad ljekara, za kvalitetan pristup pacijentima u cilju očuvanja njihovog zdravlja i adekvatno vrednovanje ljekarske struke. To je bila tendencija dosadašnjeg rukovodtsva, a sa istim ciljevima će se rukovoditi i novi ljudi Sindikata.

Naime, na Izbornoj skupštini Sindikata, povjerenje ljekara za rad u narednom mandatnom periodu dobila je doc. dr. Nermina Kravić, specijalista neuropsihijatrije (UKC Tuzla), dok je funkcija zamjenika povjerena donedavnom predsjedniku dr. Admiru Suljiću, spec. interne medicine (DZ Srebrenik).

Kako je rečeno na ovom skupu, stekli su se svi zakonski okviri da se Sindikat nametne zdravstvenom sistemu kao reprezentativan subjekt u procesu odlučivanja i krojenja zdravstvenih politika. Proces priznavanja reprezentativnosti je u toku, a do tada se na nivou podružnica ne može ovjeriti niti jedan dokument za koji je potrebna sindikalna saglasnost bez potpisa svih sindikata kod poslodavca.

Posted in Novosti
0 8. Maj 2015.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona(SSDMISTK)  se protivi i oštro osuđuje objavljivanje  pisma  pacijenta  na portalu dosije.ba 04.05.2015.god. koje je upućeno  menadžmentu Doma zdravlja Tuzla,jer u tom pismu se jednostrano od strane pacijenta opisuje incidentna situacija na radnom mjestu ljekara pri čemu se unaprijed osuđuje profesionalizam, vrijeđa dostojanstvo i dignitet   ljekara. Objavljivanje fotografije pomenute doktorice S.S.uz ovakav jednostran  tekst predstavlja javni poziv na linč i degradaciju  te osobe što se  ni u kom slučaju ne smije tolerisati i zahtijeva sudski epilog. SSDMiSTK nikada neće štititi nerad i neprofesionalno ponašanje svojih članova. Postoji odgovornost za svoje ponašanje kako ljekara tako i pacijenta, a postoje i državne  institucije i organi koji su dužni da rješavaju sporne situacije.Ovo ni u kom slučaju nije  način za rješavanje problema.Ovakvim postupkom je nanešena nenadoknadiva šteta kako za pojedinca tako i za  ljekarsku profesiju.Nama etika ne dozvoljava da javno  iznosimo informacije o ponašanju pojedinih pacijenata koje nekada  nisu nimalo prijatne, a svaki pacijent koji ne ostvari nešto svoje daje sebi za pravo da objavi svoj aspekt priče što nije nimalo korektno. Ubuduće ćemo dati savjet našim članovima da ne reaguju na ovakve dopise jer odgovorima samo pr

Posted in Novosti
0 8. Maj 2015.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona oštro osuđuje napad na doktoricu A.E. od strane pacijenta koji se desio 29.04.2015.god. u prostorijama prijemne ambulante Interne klinike UKC Tuzla. Već duže vremena doktori su svakodnevno izloženi raznim vrstama pritisaka, prijetnjama, a nerjetko i verbalnim napadima od strane pojednih pacijenata, što se do sada tolerisalo i prećutno prelazilo preko toga. Najnoviji događaj nam samo pokazuje na koji nivo je svedena ljekarska profesija i kakav je odnos društva prema nama doktorima nekadašnjim „herojima u bijelom“. Osim što radimo za mizernu platu koja je ispod svakog dostojanstva za zvanje koje nosimo (koja je u nivou šalterskog radnika u BH telekomu ili Elektroprivredi) treba da dozvolimo sebi još i da nas tuku. Tražimo od nadležnih da poduzmu sve zakonske mjere u cilju zaštite ljekara i medicinskog osoblja na radnom mjestu,ali i da se pokrene incijativa za izmjenu zakona po kome će se napad na  medicinsko osoblje na radnom mjestu tretirati kao napad na službeno lice i time prevenirati negativna ponašanja pojedinaca.   Predsjednik SSDMiSTK Dr Admir Suljić

Posted in Novosti
0 18. Februar 2015.

Poštovani! Ovim putem izražavamo  svoje nezadovoljstvo zbog izostanka poziva predstavnicima doktorskog  sindikata u  emisiju ARGUMENTI, koja je emitovana 04.11.2014.god., a na koju su pozvani svi relevantni faktori  iz zdravstvenog sistema TK,osim sindikata SSDMiSTK  (Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije TK). U ovom slučaju je načinjen veliki propust, obzirom da smo mi nosioci posla u zdravstvu. Nije nam pružena prilika da iznesemo svoj stav i mišljenje  o temi o kojoj se razgovaralo. Dugi niz godina se kroji politika zdravstvenog sistema koju sprovodimo mi, a da pri tome ne učestvujemo ni u njenom kreiranju, a ni u njenom donošenju, a sudeći po vašoj emisiji, ni u raspravi o njoj. Zadatak našeg sindikata je stvoriti najpovoljnije uslove za naš rad, što podrazumjeva educiranog doktora, sa dobrom opremom i adekvatno plačenog prema trudu uloženom u obavljanje posla. Sa ovim ciljem se svakako slažete i vi, a i korisnici usluga. Ni jedna organizacija zdravstva koja ne uvažava doktore kao glavne nosioce posla neće dati željeni rezultat. A zajedničko djelovanje je potrebno i moguće. Iskreno se nadamo da ste ovaj propust slučajno napravli, što vas ne opravdava. Mi smo legalan i legitiman sindikat doktora medicine i stomatologije TK registrovan prije tri godine i u našem član

Posted in Novosti
0 18. Februar 2015.

Povodom najnovijih dešavanja vezanih za prikupljanje potpisa  po Javnim zdravstvenim Ustanovama TK za učestvovanje  i podršku  štrajku najavljenog od strane Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih  u zdravstvu (NSSRZZ) iznosimo stav našeg sindikata koji je usvojen i na Skupštini održanoj 16.09.2014.god. Od osnivanja smo u aktivnostima da sklopimo sa Vladom svoj Kolektivni ugovor ili da pristupimo postojecem Kolektivnom ugovoru i da konačno u ime doktora pregovaraju isključivo doktori. U svim tim aktivnostima imali smo krajnje neuvažavanje i osporavanje od strane Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu. Ni u jednoj aktivnosti nisu željeli da učestvujemo zajedno uslovljavajući svoje prisustvo našim odsustvom i ignorišući tako mišljenje i interese 800 ljekara koji su članovi našeg sindikata. Mi predstavljamo većinu doktora, a uvijek ćemo biti manjina u udruženjima koja okupljaju sve zaposlene različitih djelatnosti. Sadašnje pregovore su počeli bez nas, a da nas nisu ni obavjestili o tome, niti tražili bilo kakvo mišljenje i podršku,kao da nepostojimo. Najzad na sjedici Vlade TK od 02.09.2014.god. koje je proslijeđeno Federalnom ministru zdravstva donešeno je mišljenje Vlade da ne postoje zakonske prepreke da pristupimo kolektivnom ugovoru i da se nakon tog pristupanja možemo uključiti u pregovore koji su u toku, o izmjenama i d

Posted in Novosti
0 18. Februar 2015.

Bez obzira na sav trud da naši članovi budu o svemu obavješteni, javljaju se neki članovi koji nisu znali kako treba da se ponašaju kod štrajka upozorenja u organizaciji NSS radnika zaposlenih u zdravstvu. Svaka organizaciona jedinica ima svog predstavnika, a sastanci podružnice se redovno održavaju i na njima se mogu dobiti sve informacije i prenijeti svi zahtjevi iz baze. Samo terba na njih doći. U ovom štrajku naš sindikat nije učestvovao prema odluci Kantonalnog Glavnog odbora i Federalnog Upravnog odbora i to iz 2 razloga. Prvi je da naša podrška nije ni tražena, pa se ne može ni dati podrška onome ko je ne traži, a drugi je što i u izmjenama trenutno važečeg kolektivnog ugovora koje se traže, nema zahtjeva izmjene koeficijenata koji se odnose na doktore i zbog čega je i formiran naš sindikat. Mi nismo potpisnici ovog kolektivnog ugovora i ne možemo štrajkovati protiv nečega što nismo ni potpisali. U sredstavima informisanja se samo govori o platama ljekara, a ne i o drugim platama, jer su ljekari ti koji su najinteresantniji za javnost, kako za pohvalu, tako i za kritiku. Mi smo u fazi izrade našeg kolektivnog ugovora, u kome će biti poštovana svaka edukacija prema njenom značaju. Prvi prijedlozi Tuzlanskog kantonalnog odbora su prihvaćeni na Upravnom odboru Federalnog strukovnog sindikata i započeti su razgovori sa relevantnim institucij

Posted in Novosti
0 18. Februar 2015.

Jednoglasnom odlukom svih doktora na Osnivačkoj skupštini, Tuzlanski kanton dobio je Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije. Doktori medicine i stomatologije koji su do sada bili u sastavu Sindikata radnika u zdravstvu zajedno sa medicinskim osobljem i ostalim zdravstenim uposlenicima nisu se prepoznavali u ovoj sindikatskoj organizaciji nego su osnovali svoju strukovnu sa ciljem da se izbore za svoj bolji društveni položaj.

Posted in Novosti
0 18. Februar 2015.

Glavni odbor Strukovnog sindikata  doktora medicine i stomatologije TK je donijeo odluku o održavanju redovne Skupštine sindikata ,a koja je zakazana  u utorak 16.9.2014 godine u 14h u Amfiteatru Klinike za Plućne bolesti UKC-a Tuzla. Članovi sindikata,a koji su članovi Skupštine sindikata će detalljnije informacije i materijal dobiti od svojih predsjednika Podružnice.

Posted in Novosti