Saopštenje za javnost Sindikata doktora medicine i stomatologije F BiH

0 12. Oktobar 2017.

Sindikat doktora medicine i stomatologije F BiH je na zasjedanju Upravnog odbora sindikata u Zenici, koje je održano 05. 10. 2017. donio odluku o završetku pregovora koje je kordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva  i u kojem su učestvovali pojedini kantoni/županije, odnosno nadležna ministarstva zdravstva. Pregovore, nakon punih sedam mjeseci završavamo 20.10. 2017. u 15:00h Nakon toga, 21. 10. 2017. u Sarajevu u 11:00h imamo ponovnu sjednicu Upravnog odbora, sa jednom tačkom dnevnog reda: Odluka o proglašenju štrajka doktora medicine i stomatologije na području F BiH ukoliko ne bude potpisan kolektivni ugovor u Federalnom ministarstvu zdravstva, uz prethodnu saglasnost najmanje jednog kantona/županije.   Ponavljamo, nakon sedam mjeseci pregovaranja, nakon što smo u više navrata odustajali od nekih zahtjeva, uz opravdano negodovanje našeg članstva, a sve u cilju da održimo zdravstveni sistem u kojem živimo i dijelimo sudbinu naših građana, odlučili smo da je ovo zadnji trenutak kada možemo potpisati kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije. Došli smo do crvene linije ispod koje dalje ne idemo.   U narednih deset dana ćemo znati da li je vlada Ze-Do kantona ozbiljna kada je s nama postigla preliminarni sporazum i s tim izašla u javnost i znat ćemo da li je vlada Kantona Sarajevo kredibilna kada j

Posted in Novosti
0 12. Oktobar 2017.

  U interesu objektivnog informisanja javnosti, a povodom zadnjih dešavanja u zdravstvenim ustanovama na području ZDK i FBiH (neuspjeli pregovori, najave štrajka…), potrebno je razjasniti neke osnovne činjenice.

• Sindikat doktora medicine i stomatologije je nastao kao rezultat nezadovoljstva radom Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu i položajem doktora medicine i stomatologije u istom. • Nezavisni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu je tokom 2016.godine vodio pregovore s Vladom i potpisao Kolektivni ugovor za ZDK, odbijajuću učešće reprezentativnog Sindikata doktora medicine i stomatologije. • 19.07.2016.godine Savez sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH upućuje zahtjev Federalnom ministarstvu zdravstva da se uključi u pregovore oko usaglašavanja Kolektivnog ugovora zajedno sa Nezavisnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu • 29.07.2016. federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić obaveštava nas da je Nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu FBiH odbio naše učešće u pregovorima oko Kolektivnog ugovora, a na osnovu pisma potpisanog od strane njihovog predsjednika Abuda Sarića od 26.7.2016., br.113/16. • Ministar zdravstva Vjekoslav Mandić dostavlja našem Sindikatu Prijedlog protokola o vođenju pregovora sa Sindikatom doktora. • 21.02.2017. započinju pregovor

Posted in Novosti
0 24. Mart 2017.

STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE TK PODRUŽNICA UKC TUZLA   ORGANIZUJE   TRIBINU na temu:   „ŠTA TO DOKTORI TRAŽE“   DRAMAR CENTAR TUZLA , 30.3.2017.GOD. U 18h   Pozivamo vas da:

  1. Razgovaramo o Kolektivnom ugovoru
  2. Definiramo zahtjeve
  3. Odredimo smjernice u realiziranju

  ZAJEDNO U BORBI ZA DOSTOJANSTVO STRUKE  

Posted in Novosti
0 17. Novembar 2016.

Štrajk upozorenje doktora medicine i stomatologije   Dana 17.11.2016. godine (četvrtak) u periodu od 10.00 do 10.30 časova, tokom trajanja pauze, članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, održat će štrajk upozorenja i to izlaskom ispred zgrade ustanove, a prema odluci Upravnog odbora Saveza Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog za najavljeni štrajk upozorenja je činjenica da ni do danas nisu otpočeli pregovori o kolektivnom ugovoru za djelatnost doktora medicine i stomatologije, na nivou Federacije BiH. To znači da pacijentima neće biti uskraćena zdravstvena zaštita jer Član 65. važećeg Kolektivnog ugovora ističe da “Učesnici u štrajku obavljaju poslove koji ne trpe odlaganje, odnosno one poslove čije bi neizvršenje prouzrokovalo nenadoknadive štetne posljedice. Štrajk u zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoći, službama hitne medicinske pomoći zdravstvenih ustanova i epidemiološkim službama zavoda za javno zdravstvo nije dozvoljen. U zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za vrijeme trajanja štrajka mora se osigurati prijem i obrada hitnih slučajeva kod kojih su ugrožene osnovne životne funkcije. Zdravstvene ustanove za vrijeme trajanja Štrajka dužne su osigurati permanentnu zdravstvenu zaštitu bolesnika

Posted in Novosti
0 29. August 2016.

1 2 3 4 5

Posted in Novosti
0 11. Maj 2016.

PONUDA ZA  DODATNO OSIGURANJE  OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LJEKARA   VARIJANTA 1.

Ugovarač osiguranja: Ljekar- član SSDMiSTK
Osiguranik: Ljekar ( ime i prezime)
Period osiguranja 12 mjeseci od dana koji se dogovori
Predmet pokrića: Osiguranje  profesionalne odgovornosti prema trećim licima po osnovu  redovnog obavljanja djelatnosti  ljekara
Limit pokrića: 15.000,00 KM po jednom štetnom događaju , a ukupno godišnje do 30.000,00 KM  po svim  postavljenim odštetnim zahtjevima .
Godišnja premija 100,00 KM godišnje
OBAVEZNA  FRANŠIZA 10%    a najmanje 250,00 KM
PLAĆANJE PREMIJE Po dogovoru
POČETAK , TRAJANJE I PRESTANAK OBAVEZE OSIGURAVAČA Od dana zaključenja police u trajanju od jedne godine . Prestanak osiguranja: istekom naznačenog datuma isteka osiguranja ili drugačije kako je to definisano Uvjetima  osiguranja.

Posted in Novosti
0 11. Maj 2016.

Obavještavamo Vas da je SSDMiSTK zaključio Ugovore sa privrednim subjektima kojima se odobrava kupovina na rate za članove Sindikata, i to:

RED BROJ NAZIV SJEDIŠTE ŽIRO-RAČUN
01. GENELEC DOO TUZLA 1321000139010126
02. VALENS DOO TUZLA 3384402212480612
03. 7M STARS DOO SARAJEVO 1401010013247129
04. A POZITIV DOO TUZLA 1375806006836631

 

05. PRET-A-PORTER DOOSARAJEVO PJ TUZLAPRODAVNICABRČANSKA MALTA 3386902248405989

  Takođe, obavještavamo Vas da je SSDMiSTK zaključio i Ugovore kojima je članstvu Sindikata omogućena kupovina roba/usluga po povljnijim uslovima, i to:

01. NARDUM DOO VILLA MALO MOREOTOK ČIOVO SMJEŠTAJNI KAPACITETI POPUST 10% ZA ČLANOVE
Posted in Novosti
0 5. Februar 2016.

Članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona mogu ostvariti određene pogodnosti pri kupovini robe kod ugovorenih privrednih subjekata, a koje se ogledaju u kupovini na rate. Pogodnosti se mogu ostvariti kod: GENELEC d.o.o. (http://www.genelec.ba/), Mehmedalije Maka Dizdara 14, Stupine B-14/1, 75.000 Tuzla VALENS d.o.o. (https://www.facebook.com/VaLens-Doo-649969495038226/), Turalibegova bb, TC Pasaž, 75.000 Tuzla 7M STARS d.o.o., Mehmeda ef. Pandže 271, 71.000 Sarajevo A POZITIV d.o.o., Bosne Srebrene bb., 75.000 Tuzla

Posted in Novosti
0 11. Novembar 2015.

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona (SSDMISTK) rješenjem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dobilo je reprezentativnost ovog nadležnog ministarstva. To znači da se stekao zakonski okviri da se Sindikat nametne zdravstvenom sistemu kao reprezentativan subjekt u procesu odlučivanja i krojenja zdravstvenih politika.

Kako se navodi u Rješenju, Sindikat će zastupati svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama i pravnim licima, a u skladu sa pravilima o organiziranju i djelovaju sindikata; kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore te učestovati u bipartitnim i tripartitnim tijelima koja su sastavljena od predstavnika sindikata, organa vlasti i udruženja poslodavaca.

Resorno ministarstvo je ovo Rješenje donijelo na osnovu uvida u dokumentaciju i utvrđivanjem broja članova Sindikata (831) od broja zaposlenih doktora medicine i stomatologije u javnim zdravstvenim ustanovama zdravstva na području Tuzlanskog kantona (1172), čime je jasno utvrđeno da taj procenat prelazi obaveznih 30% članova, a kako to nalaže član 124. Zakona o radu.

Posted in Novosti