Pogodnosti za članove

POGODNOSTI ZA ČLANOVE:

1.Finansijska sindikalna pomoć;

2.Pomoć i zastupanje naših članova, pri kršenju njihovih prava iz radnog odnosa;

3.Novogodišnji paketići za djecu naših članova;

4.Jubilarna nagrada za članove koji napune 35 godina radnog staža:

5.Finansijska naknada za članove koji odlaze u penziju;

6.Poklon za naše članice povodom 8 marta,dana žena,u vidu novčanog iznosa;

7.Dodatnu finansijsku pomoć imaju  članovi koji uplaćuju dodatni iznos u fond solidarnosti;

8.Pogodnosti pri kupovini različitih vrsta roba na mnogim prodajnim mjestima;

9.Članovi našeg sindikata mogu se odbratiti sindikalnim predsjednicima za bilo koju vrstu pomoći,a koja je u opisu djelatnosti sindikata