Gostovanje dr Nrmine Kravic u emisiji “Pozitivna Praksa” RTVTK od 14.12.2017

0 22. Decembar 2017.

    Gost emisije Pozitvna praksa RTVTK od 14.12.2017. godine je bila dr Nermina Kravic. Cijel emisiju mozete pogledati ovde:    

Posted in Novosti
0 30. Novembar 2017.

STANJE NA UKC-u TUZLA Povodom ponovo izrečene mjere zabrane organizovanja štrajka ljekara UKC-a Tuzla,u ponedjeljak 27.11.2017 u općinskom sudu Tuzla je održana hitna sudska rasprava. Na ročištu se pojavio skoro cijeli štrajkački odbor SSDMiS TK. Smatramo da smo bili dostojanstveni i da smo iznošenjem svojih stavova i iskaza uvjerili Sud da je odluka o zabrani štrajka neosnovana.Sve okolnosti idu u našu korist dok je nastavak rasprave zakazan za19.12.2017. godine. Do tada je na snazi zabrana štrajka na UKC-u Tuzla. Sprječavati nas da započnemo štrajk na ovoj ustanovi je moguće, ali promijeniti naša razmišljanja i prekinuti borbu za naša prava nije. SVAKODNEVNO POVEĆANJE ČLANSTVA STRUKOVNOG SINDIKATA DMiS TK Od početka generalnog štrajka Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije svakodnevno dobija potvrdu ispravnosti svog djelovanja. Od početnih 903 člana, danas sindikat broji  1005 članova, od ukupnog broja 1179 doktora medicine i stomatologije u zdravstvenim institucijama Tuzlanskog kantona, koji se iz dana u dan povećava. Vrlo je bitno napomenuti da je situcija na UKC-u Tuzla također odlična. Od cca.500 doktora preko 400 su članovi Strukovnog sindikata DMiS TK. Ovim podacima ističemo da je sva priča oko reprezentativnosti samo manipulacija odgovornih koji treba da razgovaraju o problemima i iste rje

Posted in Novosti
0 23. Novembar 2017.

Delegacija Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK  je sutra (srijeda 22.11.2017) pozvana na  sastanak kod premijera TK, nakon čega je trebalo  definitivno da se odluči hoće li stupiti u generalni štrajk u UKC Tuzla u četvrtak kako je najavljeno ili svakodnevno nastaviti polusatni štrajk podrške. U međuvremenu je općinski sud ponovo zabranio štrajk na UKC-u i zakazao ročište za ponedjeljak 27.11.2017 god. dok je Vlada na današnjoj sjednici izašla sa zaključkom da „započeti štrajk Strukovnog sindikata liječnika medicine i stomatologije na području ovog kantona smatra neosnovanim i neutemeljenim s aspekta odredbi Zakona o radu u FBiH.“ Da bismo slikovitije prikazali razvoj situacije u nastavku smo napravili presjek odluka sudova:

  1. Općinski sud na zahtjev UKC-a, zabranio generalni štrajk u toj zdravstvenoj ustanovi 11.2017. g. (pred početak štrajk a u roku od nekoliko sati od akta upućenog od generalnog direktora UKC-a).
  2. Tu odluku suda poništio je Kantonalni sud 11.2017.g. koje nam je dostavljeno 17.11.2017.g., nakon čega je omogućen početak generalnog štrajka zaposlenicima i na UKC-u. Ipak, u Sindikatu smo odlučili da pokušamo  uspostaviti socijalni dijalog kako bi se stekli uslovi za okončanje svih problema. Premijer nas nije mogao primiti u poned

Posted in Novosti
0 13. Novembar 2017.

Gost emisije Sredinom sedmice je dr. Admir Suljić, potpredsjednika Federalnog saveza SSDMIS i predsjednik Štrajkačkog odobra SSDMIS TK.

Posted in Novosti
0 13. Novembar 2017.

Odlukom Upravnog odbora Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH za 06. 11. 2017. je najavljen početak generalnog štrajka na području F BiH u svim zdravstvenim ustanovama, do ispunjenja našeg zahtjeva u vezi potpisivanja klektivnog ugovora. Nakon prve sedmice od početka, štrajk je ocjenjen kao dobro organizovan u svim ustanovama, uključujući i štrajk podrške u UKC-u Tuzla, gdje naše kolege svakodnevno prave okupljanje od pola sata 11:00-11:30 za vrijeme svoje pauze. REZULTATI PRVE SEDMICE ŠTRAJKA:

  • Prvo i najbitnije jeste to da smo naišli na veliko razumijevanje i podršku kod naših pacijenata te da nismo imali nijednu „kritičnu“ situaciju u prvih 7 dana štrajka
  • Šira i uža javnost zajedno sa našim kolegama su snažno stali uz SSDMiS TK
  • Uspostavljena je intenzivna direktna komunikacija sa ministrom zdravstva TK u cilju što bržeg rješavanja svih spornih pitanja te u konačnici i ispunjenja naših zahtjeva.
  • Mediji su profesionalno i korektno pokrili sve teme štrajka i na taj način pružili podršku Strukovnom sindikatu u cijeloj FBiH emitirajući kroz svoj program činjenice i istinu
  • Svakim danom imamo porast članstva, naročito u UKC-u Tuzla, što nam dodatno daje snagu i jača pregovaračku poziciju. Trenutno brojimo 930 članova od 1170 doktora.

Posted in Novosti
0 6. Novembar 2017.

Odlukom Upravnog odbora Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH za 06. 11. 2017. je najavljen početak generalnog štrajka na području F BiH u svim zdravstvenim ustanovama, do ispunjenja našeg zahtjeva u vezi potpisivanja klektivnog ugovora.  Ovim putem obavještavamo sve kolege, pacijente i građane da će generalni štrajk doktora medicine i stomatologije, organizovan od strane Saveza Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH početi kako je planirano 06.11.2017. godine u 07:30 min. Štrajk će se provoditi u svim zdravstvenim ustanovama na području  Tuzlanskog kantona do ispunjenja našeg jedinog zahtjeva: Potpisivanje Federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije i suglasnost Vlade Tuzlanskog kantona za isti. U UKC-u TUZLA ŠTRAJK UPOZORENJA. SVE OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE IDU U GENERALNI ŠTRAJK U podružnici UKC Tuzla od 06.11.2017.god. za vrijeme pauze od 11:00 do 11:30h biće svakodnevno organizovan polusatni štrajk upozorenja kao podrška aktivnostima Federalnog Saveza, do ispunjenja zakonskih pretpostavki za pridruživanje i ove sindikalne podružnice generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije. U svim ostalim zdravstvenim ustanovama F BiH istovremeno počinje generalni štrajk, a sa istim

Posted in Novosti
0 30. Oktobar 2017.

Obzirom na neke nejasnoće vezano za prikupljanje potpisa za podršku štrajku organizovanog od strane Saveza Saveza SSDMISFBIH a koji će se odvijati i u svim javnim zdravstvenim ustanovama u TK želim da vas obavijestim da smo već prikupili preko 90% potpisa u otalim ustanovama i da smo dobili dosta potpisa klega koji nisu u našem sindikatu kao znak podrške našem zahtjevu. U tom cilju je i pokrenuta aktivnost potpisivanja po svim ustanovama kako bi imali uvid u raspoloženje i odlučnost svih kolega, bez obzira na članstvo u sindikatu da se bore za svoj status. Taj spisak nije zakonska obveza,da bi organizovali štrajk ali nama kao rukovodstvu  puno znači da imamo pravu sliku na terenu i koliku  podršku imamo za ovo što radimo. Štrajk će trajati u TK sve dok naša Vlada, odnosno ministar zdravstva koji treba da bude ovlašten od strane Vlade TK ne potpiše Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije na federalnom nivou.To je prvi korak.Tada mi prekidamo štrajk jer za dalje zahtjeve mi trenutno nemamo zakonsku osnovu. U međuvremenu intenzivno radimo na vraćanju reprezentativnosti na kantonalnom nivou, zbog činjenice da smo jedini kanton koji koji je trenutno bez reprezentativnosti a živimo u FEDERACIJI gdje vrijede isti zakoni za sve i na svakom dijelu Federacije . Nakon vraćanja reprezentativnosti u TK slijede pregovori na kantonalnom nivou koji se

Posted in Novosti
0 30. Oktobar 2017.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani pacijenti, Na sastanku Saveza Strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da ovaj sindikat stupa u generalni štrajk od 6. novembra. Razlog našeg štrajka je nepotpisivanje Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, čije pregovaranje traje od februara 2017.godine. Procedura za organizovanje generalnog štrajka krenula je od ponedjeljka, 23. oktobra, kada su spremni svi dokumenti i poslani Federalnom ministarstvu zdravstva, kao najava štrajka u pisanoj formi. Potrebno je 10 radnih dana da se provedu sastanci mirovnog vijeća i sve ostalo što je predviđeno zakonom. Nadamo se da ćemo u periodu pregovora iznaći riješenje i nama omogućiti da nastavimo sa radom i uslugom našim pacijentima . Sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu okuplja više od 900 članova što čini skoro 80% zaposlenih doktora medicine i stomatologije u TK. Nastao je sa ciljem da se doktori samostalno zastupaju i pregovaraju o svom radu i položaju u društvu i Kolektivnim ugovorom zaštite svoja prava. Ljekari u F BiH, njih preko 3500 organizovali su se u kantonima kako bi pregovarali u svoje ime, jer su do sada u okviru zajedničkog sindikata uposlenika u zdravstvu bili preglasani. Na potpisivanje kolektivnog ugovora čekali smo godinu dana, te upozoravali na mogući š

Posted in Novosti