SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
0 3. Juni 2018.

SINDIKAT LJEKARA: Vlada TK ustupila potpunu kontrolu nad uslovima kolektivnog ugovora za ljekare Nezavisnom sindikatu uposlenih u zdravstvu

 

Nakon potpisivanja teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK od strane Vlade TK, želimo javnosti skrenuti pažnju da se iz teksta pomenutog Ugovora jasno vidi sprega Vlade TK i Nezavisnog sindikata uposlenih u zdravstvu da se zaustavi borba doktora medicine i stomatologije za ravnopravnost sa ostalim ljekarima u FBiH.

U članu 39. stav 4 pomenutog kolektivnog Ugovora jasno stoji da “…Vlada TK ne može bez saglasnosti Nezavisnog sindikata uposlenih u zdravstvu TK, bilo kojim drugim aktom mijenjati vrijednosti koeficijenata složenosti poslova utvrđenih ovim ugovorom…”

Ovime se Vlada TK, bilo zbog nepažnje, bilo zbog nekompetencije, bilo iz svjesnih razloga u cjelosti stavila u potpuno podređen položaj Nezavisnom sindikatu uposlenih u zdravstvu i u cjelosti onemogućila samu sebe da udovolji zahtjevima ljekarskog sindikata o povećanju koeficijenata. Praktično, Vlada TK sada za svaku izmjenu koeficijenata, a što traži sindikat doktora, mora tražiti dozvolu drugog sindikata u kome ima manje od 10% ljekara od ukupnog broja ljekara u TK.

Dakle, paradoksalno Vlada kao krovna institucija kantona za zakonske akte iz oblasti zdravstva sada mora imati odobrenje spremačica, kuharica, molera, daktilografa, električara, vozača, srednjih i viših medicinskih sestara koji rade u zdravstvenim institucijama TK.

Da li u ovim opstrukcijama izvođenju štrajka, Vlada TK i Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu nastupaju zajedno? Ili sada Vlada TK pokušava da spasi obraz jer ne može praviti izmjene samostalno, čime je samu sebe stavila u smiješan položaj? Ili je ovo sve skupa demonstracija sile i samovolje? U ovom trenutku to znaju glavni akteri Vlade i Nezavisnog sindikata.

Ono što znamo iz sapoštenja Vlade TK je da novca ima u višku i u Zdravstvenom Fondu TK i u Budžetu TK. Šta je namjena tog novca, opet ostavljamo otvorenim za odgovor. A znamo i da se potpisanim Kolektivnim ugovorom primanja srednjeg medicinskog kadra stavljaju na prvo mjesto u FBIH po visini, dok se primanja ljekara stavljaju na šesto.

Opet ponavljamo – nemamo ništa protiv i podržavamo da svi uposleni u zdravstvu na području TK imaju najviša primanja u FBiH, ali sadašnji uslovi su nepošteni, neprimjereni i uvredljivi za svakog ljekara koji radi u ovom kantonu!

Ono što su informacije sa terena da se štrajk opstruira na sve legalne i nelegalne načine. U UKC Tuzla i DZ Tuzla, u roku od 24 sata je sudskim putem isposlovana Privremena mjera zabrane štrajka. Plakati našeg sindikata se po zdravstvenim institucijama cijepaju i sklanjanju. Neljekarskom kadru se daju instrukcije da pacijente naručuju kako da štrajka nema, čime svjesno dovode pacijente u položaj šahovskih figura i troše njihovo vrijeme. Našem članstvu u pojedinim ustanovama, a posebice u UKC Tuzla se upućuju usmene i individualne prijetnje i ucjene, a sve sa ciljem zastrašivanja.

Naši stavovi kao sindikata doktora na području TK su jasni:

  1. Ne pristajemo na ucjene i zastrašivanja!
  2. 90% ljekara ovog kantona želi i istrajaće u borbi za svoja prava – ni više ni manje nego što je to u ostatku Federacije!
  1. Ne pristajemo da se naša sudbina i zahtjevi vežu za bilo koje druge Sindikate!
  1. Štrajk počinje 4.6.2018. tamo gdje nije sudski zabranjen. Tamo gdje jeste, svakodnevno ćemo imati polusatni štrajk upozorenja!
  1. Naši pacijenti su naša svetinja – svima koji su u potrebi, ljekarska pomoć će biti pružena!

Bez kompromisa!

Unaprijed hvala na objavama
Štrajkački odbor SSDMiS TK

Kontakt osobe:

Admir Suljić
podpredsjednik Federalnog SSDMiS
+ 387 61 731 657

Nermina Kravić
predsjednica SSDMiS TK

+387 61 743 096

Lejla Šehović

sekretar SSDMiS TK

+387 35 364 335

e-mail na koji možete poslati svoje upite je

sindikat doktora.tk@gmail.com

Posted in Novosti

Leave a Comment