Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost
0 30. Maj 2018.

Povodom potpisivanja kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području TK između Vlade TK i Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu 29.05.2018.godine u kojem su regulisana prava i obaveze  doktora medicine i stomatologije  bez saglasnosti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije koji predstavlja 88% doktora u TK.

 

S obzirom na saopštenje Vlade TK vezano za prihvatanje teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK, SSDMiS FBiH i TK je primoran da reaguje na niz netačnih informacija koje kod javnosti stvaraju sliku da je pitanje doktora i kolektivnog ugovora uspješno riješeno a najavljeni štrajk SSDMIS bespotreban.
Želimo da skrenemo pažnju na slijedeće:

  1. Na području FBIH djeluju 2 sindikata: prvi, Nezavisni sindikat uposlenih u zdarvstvu i drugi Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije. Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu uključuje sve uposlene u oblasti zdravstva, ali samo nekolicinu ljekara manje od 10%. Prema registru Ljekarske komore TK, licencu za rad na području TK ima 1150 ljekara. U Strukovni sindikat je učlanjeno 1020 ljekara na području TK ili preko 90% koje Vlada TK ne smatra za partnera i jednostrano nas je izbacila iz pregovaračkog procesa bez potpisivanja kolektivnog ugovora za djelatnost doktora medicine i stomatologije za što je imala obavezu Sporazumom potpisanim sa Vladom TK od 12.12.2017. god. kojim nam je priznata reprenzetativnost koju crpimo sa federalnog nivoa i uvaženi smo za socijalnog partnera čime smo dobili zakonsku osnovu da potpišemo svoj kolektivni ugovor.

Da podsjetimo potpisivanje tog sporazuma je bio osnovni razlog za prekid  štrajka koji je trajao od 06.11-13.12.2017.godine.

  1. Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu je javno hvalio prethodni Kolektivni ugovor, posebno za vrijeme Vlade premijera Bege Gutića, te nije jasno zbog čega se Vlada odlučila da postigne dogovor i potpiše Kolektivni ugovor upravo sa tim Sindikatom, trošeći kako resorni ministar navodi 9 miliona KM na podizanje plata onima koji su bili zadovoljni i prethodnim kolektivnim ugovorom. Strukovni sindikat doktora je još u novembru 2017 štrajkovao na području TK zbog nezadovoljstva Kolektivnim ugovorom i uslova koji su dogovoreni za sve osim za doktore i stomatologe.

 

  1. Zašto je ovo bitno? Zato što se ovim kolektivnim ugovorom kojeg je Vlada TK potpisala sa Nezavisnim sindikatom uposlenih u zdravstvu, primanja svih uposlenih u zdravstvu podižu na taj način da je u FBiH plata medicinske sestre u TK na prvom mjestu po visini sa 934 KM u prosjeku – za usporedbu, plata medicinske sestre u Sarajevskom kantonu je 900 KM, a u ZeDo kantonu 814 KM. Prema prijedlogu Vlade TK plata ljekara u TK bi iznosila 1908 KM čime bi bila na 6. Mjestu u FBiH, čak iza Kantona 10 (1922 KM), i Srednjebosanskog kantona (1981 KM).

 

  1. U medijskim istupima Vlade TK potpisivanje kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva je predstavljeno kao „velika pobjeda“ i selektivno su plasirane informacije poput plata doktora dok se plate ostalih uposlenika uopšte ne spominju. Sindikat ljekara nema ništa protiv da se ostalim uposlenima u zdravstvu dižu plate jer smo mi svi dio medicinskog tima, međutim imamo protiv da se masa uposlenih u zdravstvu nagrađuje, kupujući glasove pred izbore sa leđa ljekara koji rade u medicinskim ustanovama TK – kantona koji ima najnapredniju medicinu u BiH. Ovo je ocjena same Vlade TK.
  2. Na kraju kako je moguće da od 10 kantona jedino u TK Sindikat ljekara ima problem da potpiše Kolektivni ugovor prema našim traženim zahtjevima? Kako je moguće da kantoni sa manjom populacijom i manjim budžetom kakav je npr. Kanton 10 mogu potpisati Kolektivni ugovor sa svojim ljekarima i sačuvati svoj kadar od osipanja?

Na kraju, kao još jedna od potvrda nepoštivanja i nekolegijalnog ponašanja jeste i informacija da je UKC Tuzla ponovo podnio tužbu kojom će pokušati zabraniti štrajk SSDMiS TK kao kontinuirane opstrukcije direktora UKC-a, iako su ispoštovani svi zakonski preduslovi za početak štrajka.
Arbitražnom odlukom dogovoren je i potpisan sporazum o minimumu procesa rada u toj ustanovi. Nadamo se da tužilaštvo neće donoiti ishitreneodluke bez relevantnih dokaza i time po drugi puta spriječiti legitimno pravo doktora na borbu za ostvarivanje svojih prava koje je zakonom zagarantovano.

Tuzla, 30.05.2018.godine

Posted in Novosti

Leave a Comment